člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Dotace

 

DOTACE v roce 2021-2022

 

Projekt OPPIK - Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti OKK Koksovny, a.s.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizuje společnost OKK Koksovny, a. s. projekt pod názvem „Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti OKK Koksovny, a.s.“. Registrační číslo projektu je CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017146.


Cílem projektu je rekonstrukce dmychadel pro odsíření koksárenského plynu, rekonstrukce 4 ks transformátorů a rekonstrukce pohonů turboodsávačů.

Rekonstrukce dmychadel pro míchání lázně pro odsíření koksárenského plynu je realizována z důvodu opotřebení a špatného technického stavu původních 3 dmychadel.

 

Rekonstrukce 4 ks původní olejových transformátorů vysokého napětí z 50. let, konkrétně T3, T5, T7 a T9, je realizována za účelem snížení provozních ztrát těchto transformátorů.

Rekonstrukce pohonů turboodsávačů, se zakládá na nahrazení 2 stávajících pohonů turboodsávačů za nové pohony s asynchronními elektromotory s frekvenčními měniči stejných výkonových parametrů.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění hospodaření společnosti s výraznými dopady na úsporu energií.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.

 
 

Projekt OPPIK - Úspory energie v areálu společnosti OKK Koksovny, a. s. – III. etapa

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizuje společnost OKK Koksovny, a. s. projekt pod názvem „Úspory energie v areálu společnosti OKK Koksovny, a. s. – III. etapa“. Registrační číslo projektu je CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026555.

Cílem projektu je modernizace odstředivky, výměna kompresorů a instalace točivé redukce páry.

Modernizací odstředivky se zkvalitní odstřeďování síranu amonného a díky instalaci motorů s nižším příkonem dojde ke snížení spotřeby elektrické energie.

Výměnou kompresorů se vyhoví současným nárokům na měrnou spotřebu elektrické energie na výrobu stlačeného vzduchu a odstraní se netěsnosti způsobené dlouhodobým opotřebením.

Instalací točivé redukce páry bude využit momentálně mařený entalpický spád k tvorbě elektrické energie, která bude spotřebována v provozu Čpavkárny.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění hospodaření společnosti s výraznými dopady na úsporu energií.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI