člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Kde vyrábíme koks

V současnosti tvoří OKK Koksovny, a.s. jeden provoz na území města Ostravy - koksovna Svoboda. OKK Provozuje čtyři koksárenské baterie o celkovém počtu 210 komor.

 

Koksovna Svoboda

Koksovna Svoboda má dnes čtyři koksárenské baterie (č. 7, 8, 9 a 10) – celkový počet komor je 210 (50+54+50+56). Kapacita komor je přibližně 15±0,5 tun koksu, výrobní cyklus trvá přibližně 32 až 34 hodin. 
Koksárenská baterie č. 10 (56 komor) byla po své výstavbě uvedena do provozu na podzim roku 2010. Koksovna je svým pěchovaným provozem zaměřena především na výrobu slévárenských koksů. Pro všechny druhy slévárenského koksu je zde používáno ostřidlo z vlastní výroby. Roční produkce koksovny Svoboda je v současnosti přibližně 800 tis. tun koksu.

 


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI