člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Metalurgický koks

Podle fyzikálních a chemických vlastností se rozlišuje několik základních druhů koksu
       - slévárenský koks (SLK1, SLK2, SLK3),
       - vysokopecní koks (VK),
       - technologické koksy (O1, O2, Hr, Pr).
Nejvyšší kvalitativní požadavky jsou ze strany odběratelů kladeny na vysokopecní a slévárenský koks.
Při výrobě tekutého surového železa se používají v menším rozsahu ještě technologické druhy koksu tj. ořech (O1,O2) a hrášek (Hr).

Slévárenský koks
musí svými technologickými vlastnostmi zabezpečovat  podmínky pro výrobu litiny a izolačních materiálů na bázi čediče nebo skelných vláken. Hlavní rozdíl mezi slévárenským a vysokopecním koksem je v kusovosti, hutnosti, pevnosti a reaktivitě . 

SLK I. zrnitost +100 mm

SLK II. zrnitost 70 – 130 mm

SLK III. zrnitost 60 – 90 mm
     

Vysokopecní koks plní ve vysokých pecích především úlohu oxidačně-redukčního činidla. Uvnitř vysoké pece tvoří nosnou strukturu, která zabezpečuje protisměrné toky plynu a tekutých produktů vysokopecního pochodu při výrobě surového železa.


Vysokopecní koks, zrnitost 25 – 90 mm, zrnitost 40 – 90 mm


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI