člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Podporujeme

Stav životního prostředí nám není lhostejný. Společnost OKK Koksovny, a.s. proto dlouhodobě investuje do údržby, zlepšování technologie a monitorování ovzduší, aby minimalizovala vliv na své nejbližší okolí a na životní prostředí. Za tímto účelem společnost uzavřela dobrovolné dohody s Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava.

Dobrovolná dohoda s Moravskoslezským krajem

Dobrovolná dohoda byla poprvé uzavřena v roce 2018 s cílem zlepšovat kvalitu životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Dohoda je každoročně aktualizována a hodnocena. Na základě této dobrovolné dohody společnost OKK Koksovny, a.s. např. upravila technologii nakládky a expedici benzolu a dehtu, modernizovala prachové filtry a realizovala automatické čištění pecních armatur. Provedeno bylo rozsáhlé senzorické měření znečišťujících látek v areálu OKK a v jeho nejbližším okolí. Součástí dohody je také pravidelný úklid prachu zametacím vozem v areálu společnosti a v přilehlých ulicích.

Dobrovolná dohoda se Statutárním městem Ostrava

Od roku 2020 spolupracuje společnost OKK Koksovny, a.s. na bázi dobrovolné dohody také se statutárním městem Ostrava. Dohoda deklaruje společný zájem na zlepšování životního prostředí, především na dosažení a udržování optimální kvality ovzduší na území města. Na základě této dohody si obě strany vzájemně vyměňují informace z měřících stanic a pravidelně monitorují a hodnotí množství znečisťujících látek v blízkosti areálu OKK. Společnost OKK Koksovny, a.s. se také zavázala každoročně investovat do Fondu dětí ohrožených znečištěným ovzduším, zřízeného městem Ostrava, a to za účelem zajištění pobytů dětí ve školách v přírodě. Finanční prostředky dále vynakládá na revitalizaci a výsadbu městské zeleně. Podpora míří také do kultury, sportu a na popularizaci vědy.

Kultura

OCNH OKK Koksovny, a.s. podporují od roku 2019 festival Ostravské dny, který se řadí mezi nejvýznamnější festivaly soudobé a experimentální hudby na světě. Dvacátý ročník této akce se uskutečnil ve dnech 19. až 28. srpna 2021.

Festival je postaven na osobní účasti skladatelů a interpretů z ČR a zahraničí, neformální atmosféře mezi interprety, hostujícími skladateli
a publikem, účasti cca 200 hudebníků z Evropy a USA, kteří společně pracují dva týdny v Ostravě, na desetidenní přehlídce aktuální hudby s důrazem
na světové a české premiéry, účasti orchestrů, ansámblů, sólistů, sboru, nabídce koncertů, maratonů happeningů, opery a site specific projektů.
Festivalu předchází a je s ním úzce spojen Institut pro mladé skladatele. Pořadatelem festivalu je Ostravské centrum nové hudby.

Více informací o festivalu naleznete na webových stránkách http://www.newmusicostrava.cz

Ostravské dny webOCNH
Ostravské dny (2)

crossroadsKonference Czech Music Crossroads podporuje mladé umělce a prezentuje Ostravu po celém světě.
Partnerem konference, která se konala od 14. do 17. července 2021, byla také společnost OKK Koksovny, a.s.

Czech Music Crossroads je mezinárodní konference a showcasový festival. Mezinárodní platforma za účasti České republiky, Polska a Slovenska.
Před odborníky a hosty z celého světa se na koncertech představují hudebníci z jednotlivých zemí, prezentující kvalitní a přesahovou hudbu ze scény
world music, folku, jazzu a nové akustické hudby. Konference se zaměřuje na hudební export a zahrnuje debaty věnující se aktuálním hudebněspolečenským
tématům.
Více informací o festivalu naleznete na webových stránkách https://crossroadsmusic.cz/

 


Popularizace vědy a výzkumu

chemienahrade Podporujeme zájem o přírodní vědy. Letošní ročník akce, která se pyšní patnáctiletou tradicí,
proběhl na Slezskoostravském hradě 6. září 2021.

Akce Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě je zaměřena na popularizaci přírodních a technických věd mezi žáky základních
a středních škol, ale také mezi širokou veřejností. Cílem akce je ukázat, že přírodní a technické vědy mohou být krásné a zábavné a také že se jedná
o velmi potřebné obory lidské činnosti.
Více informací o akci na webových stránkách http://www.chemienahrade.cz
Sport

VITKOVICEHC Vítkovice patří, podobně jako OKK Koksovny, a.s., mezi tradiční značky Ostravy. Jsme hrdí, že právě naše společnost
je partnerem vítkovického klubu, hrajícího hokejovou extraligu.

Zelené projekty

Společnost OKK Koksovny, a.s. finančně podpořila Projekt „Revitalizace prostoru před pavilonem A na Černé louce“. Jedná se o projekt komplexní rekonstrukce veřejného prostranství, které využívají nejen návštěvníci výstav, ale také veřejnost. Prostor běžně navštěvují studenti z blízkého kampusu, ale také návštěvníci Divadla Antonína Dvořáka nebo Divadla loutek, které s výstavištěm přímo sousedí.

V rámci rekonstrukce se počítá s úpravou zpevněných ploch, výsadbou nové zeleně i umístěním nového mobiliáře. V prostoru bude vytvořeno posezení s atraktivními prvky k sezení i relaxaci. Přibydou okrasné trvalkové záhony a nové herní prvky. V projektu se počítá také s umístěním veřejných toalet, stojanu pro kola a pítka na vodu. Výsledkem by měla být nová pěší zóna s přilehlým revitalizovaným parčíkem s novým veřejným osvětlením a nově vysázenými dřevinami a bylinami. Díky tomu se Černá louka stane příjemným místem pro trávení volného času.Podpořili jsme v minulosti

OKK Koksovny darovaly cca osm tun kvalitního koksu na realizaci instalace Carbon Garden
v rámci Landscape Festivalu Ostrava 2019

Instalace Carbon Garden, umístěná na můstku přes řeku Ostravici za Trojhalím v centru Ostravy, byla dílem rakouského ateliéru Kombinage. Cílem této instalace i celého Landscape festivalu bylo propojit historické centrum Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice a městskou částí Mariánské Hory. Festival upozornil na některá místa ve městě, která mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se pak akce snažila site-specific instalacemi a happeningy oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj. Jsme moc rádi, že jsme mohli být u toho a festival podpořit.
Podrobnější informace o festivalu, umístění jednotlivých instalací a programu najdete na https://www.landscape-festival.cz/

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI