člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Pro dodavatele

Vítejte na nákupním dodavatelském portálu společnosti OKK Koksovny, a.s, sloužícím k publikaci výběrových a zejména poptávkových řízení realizovaných elektronickou formou prostřednictvím systému PROe.biz.

Od dubna 2014 společnost OKK Koksovny, a.s. postupně přechází na elektronickou formu výběru dodavatelů, v první etapě primárně v oblasti nákupu materiálů a náhradních dílů s výhledem rozšíření i na nákup vybraných oblasti služeb.

V seznamu aktuálních poptávkových a výběrových řízení jsou uvedeny všechny podstatné nákupní informace tzn. předmět výběru, základní termíny pro naceňování, stav a typ výběru a (ikony) odkazy se zadávacími podmínkami (Pozvánka) a Žádostí o účast.

Poptávková a výběrová řízení mohou probíhat otevřenou nebo uzavřenou formou. V případě otevřené formy jsou odkazy s Pozvánkou a Žádostí aktivní. V případě uzavřené formy, kdy je seznam uchazečů definován předem, je viditelná pouze základní informace o probíhající akci, ale bez možnosti zobrazit Pozvánku a Žádost. Nový dodavatel, který je schopen a má zájem předmět uzavřeného poptávkového nebo výběrového řízení realizovat, může kontaktovat odbor nákupu společnosti OKK Koksovny, a.s. Pracovníci odboru nákupu poskytnou dodavateli bližší informace, případně si vyžádájí příslušné dokumenty k dodavateli, a dle situace a konkrétního případu může být dodavatel dodatečně zařazen do aktuálního výběru nebo s ním bude počítáno do dalšího obdobného výběru. V případě zájmu zúčastnit se vypsaných poptávkových a/nebo vypsaných výběrových řízeních může potenciální dodavatel kontaktovat odbor nákupu prostřednictvím emailové adresy nakup@koksovny.cz.

Manuál pro účastníky systému PROe.biz naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“, která obsahuje i další důležité přílohy vztahující se k nákupu.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI