člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Ochrana ovzduší a odpady

OKK Koksovny, a.s. věnuje mimořádnou pozornost a prostředky na omezování negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel.

 

Při ochraně ovzduší jde především o:

V této oblasti se dále zaměřujeme na plnění podmínek zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., včetně návazných vyhlášek, a dodržování povinností vyplývajících z dalších zákonů (např. O integrované prevenci, Obchodování s emisemi skleníkových plynů).

 

Pro splnění zákonných požadavků je prováděno poplatkové hlášení, hlášení do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinnosti (ISPOP) a integrovaného registru znečišťování (IRZ). 

K získání podkladů nutných k výpočtu množství emisí a dokladování plnění emisních limitů a emisních stropů je prováděna řada kontrolních a autorizovaných měření.

Množství emisí skleníkových plynů je každoročně zkoumáno externím auditem. 

 

Technologie výroby koksu a koksochemických produktů je bezodpadová. Odpady, které vznikají v souvislosti s provozem společnosti, jsou produkovány při následujících činnostech:


Nakládání s obaly:

Společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů importovaných do ČR.

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI