člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Profil společnosti

Předmět činnosti
Hlavním výrobním programem OKK Koksovny, a.s. je produkce koksu – suroviny nezbytné nejen pro výrobu železa a litiny, ale i pro celou řadu dalších odvětví. Koks vyrábíme prakticky ze všech druhů uhlí vhodného pro kokso­vání. Podnikáme ve velmi perspektivním oboru, jehož prosperita se odvíjí od dramaticky rostoucí poptávky po hutních produktech a od explozivního růstu ekonomik třetího světa.
OKK Koksovny, a.s. jsou největším evropským výrobcem slévárenského koksu. Námi vyráběný slévárenský koks se již dlouhou dobu těší pověsti výrobku špičkové evropské kvality. Společnost OKK Koksovny, a.s. nabízí široký sortiment koksů pro slévárenskou a hutní výrobu, speciální metalurgii, vytá­pění a jiné účely. Dalšími výrobky jsou koksochemické produkty, které vznikají při vysokoteplotní karbonizaci uhlí. OKK Koksovny, a.s. je významným členem České koksárenské společnosti.
 
Produkce
(údaj za rok 2023)
Roční produkce činila 641 kt koksu.OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI