člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Technologický koks

Mezi druhy technologických koksů patří: O1 - Ořech1, O2 - Ořech2, Hr - hrášek, Pr -prach. Díky nízkému obsahu balastu a síry v poměru k výhřevnosti (26 MJ/kg) se jedná o ekologické palivo splňující přísné limity na obsah znečišťujících látek takz. emisí do ovzduší.
Mimo to je O1 - Ořech1, O2 - Ořech2 požíván jako doplňkové palivo při vysokopecním pochodu a v celé další řadě chemicko-technologických procesů (výroba vápna, karbidu, cukru, plynu atd.).
Hr - hrášek, Pr -prach je používán v hutnictví při výrobě aglomerátu (vstupní surovina do vysoké pece), jako nauhličovadlo v ocelářství, pro kovářské účely nebo jako sorbent.


O1 - Ořech 1, zrnitost 40 – 60 mm O2 - Ořech 2, zrnitost 20 – 40 mm Hr - Hrášek, zrnitost 10 – 20 mm

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI