člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Úvodem o koksu

OKK Koksovny, a.s. dodává na trh kompletní sortimentaci koksu a dalších produktů koksování. Zpracová prakticky všechny druhy uhlí vhodné pro koksování. 

Co je koks a jak vzniká

'Koks vzniká karbonizací černého uhlí při vysoké teplotě – nad 1000 °C – bez přístupu vzduchu. Pro výrobu koksu se používá černé uhlí, pokud možno s nízkým obsahem síry a vhodnými vlastnostmi pro termické zpracování. Vedlejšími produkty koksárenského procesu jsou: čpavek, surový dehet, surový benzol, koksárenský plyn a síra.
Také při zpracování ropy se tvoří koks, který ale je vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem nevhodný pro výrobu surového železa.

Koks vznikal i přirozeným způsobem, zejména tam, kde uhelné sloje přišly v průběhu geologického vývoje do styku se žhavým magmatem.Proces koksování

K čemu se koks používá

Koks se používá jako palivo a redukční činidlo ve vysoké peci při výrobě surového železa nebo v kuplovnách při výrobě litiny, pro výrobu izolačních materiálů a pro speciální metalurgii. Dále jako palivo při vytápění a  technologická surovina při některých chemických a potravinářských výrobách.

Koks z uhlí je stříbřitě šedý, tvrdý a pórovitý. jeho výhřevnost se pohybuje podle typu od 25 do 30 MJ/kg.

 


Koks ve vesmíru

Díky své pórovitosti je koks mimořádně dobrým tepelným izolantem. Používá se proto také v americkém kosmickém programu jako jedna ze složek brzdícího štítu kosmických lodí. V rámci programu Apollo se tak tento materiál dostal i na oběžnou dráhu Měsíce v tepelném štítu velitelské sekce lunární lodi. S koksem se počítá i pro kosmické lodi Orion určené k návratu lidí na Měsíc a k dobytí Marsu.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI