člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Koksochemické výrobky

Při procesu koksování je zachycován surový koksárenský plyn, z něhož jsou dále procesy chemického čištění oddělovány chemické výrobky. Technicky čistý koksárenský plyn je používán pro výrobu tepla a elektrické energie, dehet a benzol jsou důležité suroviny pro další zpracování v chemickém průmyslu, síran amonný je využíván v zemědělství jako hnojivo.

V roce 2021 vyrobila společnost OKK Koksovny, a.s.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI