člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Životní prostředí

OKK Koksovny, a.s. klade mimořádný důraz na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí při vlastní výrobě. A to proto, že působí v oboru, který je z hlediska dopadu na životní prostředí vnímán veřejností spíše negativně. Do ohniska ekologické pozornosti se navíc dostává tím, že působí v průmyslové oblasti Ostravska, která především v oblasti ovzduší řeší dlouhodobě nemalé problémy.

Společnost OKK Koksovny, a.s. je dle zákona o prevenci závažné havárie zařazena do skupiny B a plní všechny povinnosti, které tento zákon ukládá (je pravidelně kontrolována externími kontrolními orgány i správními úřady).

Vstřícnost firmy k řešení úkolů v oblasti životního prostředí považujeme za důležitý předpoklad pro získání důvěry občanů.

Společnost bude i nadále systematicky pokračovat v aktivitách ke zlepšování svého ekologického profilu.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI